Sākuma lapa Parādu piedziņa (inkasso)
Parādu piedziņa (inkasso)


Parādu piedziņa (inkasso) ārpustiesas ceļā no uzņēmumiem ir mūsu galvenais darbības virziens.

Ja kāda persona ir Jums parādā un Jūsu rīcībā ir šo parādu pamatojoši dokumenti, tad mēs Jums palīdzēsim atgūt naudas līdzekļus no parādnieka.

Mūsu mērķis ir nodrošināt uzņēmuma parādu atgūšanu, saglabājot uzņēmuma prestižu un labas attiecības ar tā klientiem. Jo ātrāk piedziņas lieta tiek nodota mums, jo lielāka iespēja to atgūt.


Parāda piedziņa, jeb Inkaso pakalpojums strādā šādi: Pēc līguma noslēgšanas Jūs mums izsniedziet pilnvaru, kas ļauj rīkoties Jūsu kā kreditora vārdā attiecībā uz konkrētu parādnieku un mēs uzsākam parāda piedziņas procesu. No parādnieka piedzītie naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Jūsu kontā. Naudas līdzekļiem ienākot Jūsu kontā Jūs izmaksājiet mums atlīdzību noteiktajā procentuālajā apmērā saskaņā ar mūsu rēķinu par Jums sniegtajiem pakalpojumiem.

Papildus mēs izmantojam arī dažādas datu bāzes, kas ir mūsu rīcībā, un ļauj ātri pārbaudīt debitora juridisko statusu, finansiālo un maksātspējas situāciju, nenokārtotās parādu saistības u.c.