Sākuma lapa Juridiskie pakalpojumi
Juridiskie pakalpojumi


Uzņēmumu un privātpersonu juridisko apkalpošanu.

Uzņēmumu un privātpersonu juridiska apkalpošana ietver konsultēšanu saistītos jautājumos, līgumu projektu, nolikumi un citu dokumentu izstrādāšana, kā arī Jūsu interešu pārstāvēšanu attiecībās ar uzņēmumiem, organizācijām, fiziskām personām tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās.

Jebkurš mūsu klients (LR rezidents, vai  nerezidents) varēs saņemt juridiskie pakalpojumi, palīdzību  un informāciju neatkarīgi no dzīves vietas un objekta ģeogrāfiskā izvietojuma Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 • Prasību pieteikumi tiesai
 • Klienta interešu aizstāvība tiesā
 • Kreditoru pieteikumi
 • Pretenzijas
 • Maksātnespējas pieteikumi
 • Uzņēmumu dibināšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana
 • Klientu pārstāvēšana UR un citās iestādēs
 • Civiltiesības
 • Administratīvās tiesības
 • Komerctiesības (jaunu komercsabiedrību, sabiedrisko organizāciju, filiāļu izveidošana un izmaiņas jau esošajās)
 • Līgumu, uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrāde un analīze
 • Juridiskā palīdzība darba likumdošanas jautājumos
 • Citi juridiskie pakalpojumi